AB Brand Tracking

AB Brand Tracking е съвместен продукт на Медийна агенция Аргент и на БлуПойнт, който съчетава дългогодишния опит на експертите в двете агенции по отношение на маркетинговите изследвания и медийната реклама. Целта е да се предостави инструмент, който подпомага стратегическите решения по отношение на дефинирането на  рекламните бюджети.

На регулярна база се следи здравето на бранда, както и за заплахи от страна на конкурентни брандове. Данните, които AB Brand Tracking предоставя, са за различни групи от потенциални потребители:

  • 25-54
  • 18-49
  • София
  • Големи градове
  • Малки градове
  • Други групи от интерес сред потребители 18-65, градско население

Познаваемостта на брандовете се изследва в трите й нива:

– Неподпомогната познаваемост (unaided awareness)

– Подпомогната познаваемост (aided awareness)

Също така, чрез AB Brand Tracking се следят и:

– Имиджови параметри на водещите брандове във всяка категория;

– Склонност за покупка и склонност за замяна;

– Поведение при пазаруване;

– Демография на потребителите;

– Медийното потребление.