Вече знаем отдавна, че телевизионната реклама може да играе значителна роля в изграждането на познаваемостта на почти всеки бранд.

Тя дава възможността бързо да достигнем до голяма и разнообразна аудитория, която да запомни марката и нейните послания, особено ако са отправени с подходящата честота.

Ако познаваме добре специфичните таргет групи, до които искаме да достигнем, техните демографски и психографски характеристики, предпочитаните от тях канали, предавания и часове, в които гледат телевизия, можем да изградим телевизионната камапания така, че посланията на бранда да достигнат до тях, да изгради информираност сред тези, които е най-вероятно да се интересуват от неговите продукти или услуги.

В  днешно време достъпът ни до медии е изключително богат и съвсем не се ограничава до телевизия. Затова пък телевизионната реклама може да се използва за интегриране на съобщенията на бранда в множество канали, особено в социални медии, уебсайтове и други рекламни платформи и така да намираме различни допирни точки сс търсените от нас аудитории тогава, когато те най-лесно биха възприели рекламата ни.

Накратко, телевизионната реклама може да бъде мощен инструмент за изграждане и повишаване на познаваемостта на бранда, особено когато се използва в добър синхрон с други маркетингови похвати. Ако знаем как да използваме силните страни на телевизионната реклама, като нейния широк обхват, нужната честота и възможности за по-прецизно таргетиране, можем да направим кампанията си наистина успешна.

Важно е след като веднъж сме иградили една комуникационна стратегия и сме включили телевизионна реклама в нея, своевременно да правим оценка на резултатите и текущи оптимизации на комуникацията си с целевата ни аудитория.

Възможностите за проследяване на този ефект са различни, но е важно да ги ползваме активно, за да успеем да извлечем максималното от рекламния бюджет, с който разполагаме и това да даде търсения положителен ефект върху успеха на бранда както от гледна точка на познаваемост и имидж, така и чисто в търговски план.

За проследяване на връзката между телевизионната реклама и познаваемостта на марката, от маркетинггова гледна точка, можем например да анализираме как се изменя трафикът на уебсайта на марката – ако кампанията ни в телевизия води до увеличаване на трафика, можем да примемем това за индикатор, че марката става все по-популярна сред зрителите.

Ангажираност в социалните медии е друга такава опция: мониторингът на ангажираността в социалните медии може да предостави представа за връзката между телевизионната реклама и познаваемостта на марката. В случай, че отчитаме повишена ангажираност в Instagram или Facebook например  (като харесвания, споделяния или коментари), това също е знак, че тв аудиторията са забелязали марката и нейните съобщения.

От обема на търсения за марката или сродни ключови думи, също можем да придобием представа какво е било въздействието на телевизионната реклама върху разпознаваемостта на марката. Особено ако разглеждаме този обем във времеви интервал близък до излъчването на рекламата.

И ако върху трафика към убесайта, реакциите в социалните медии или обема на търсене на марката онлайн могат да бъдат частично повлияни и от други фактори, свързани с бранда, то провеждането на специализирани проучвания с целевата аудитория на бранда дава още по-прецизна информация за ефекта на присъствието на бранда в телевизия върху познаваемостта му.

В AB Brand Tracking например можем да попитаме респондентите дали си спомнят да са виждали реклами на конкретната марка по телевизията и дали имат положително впечатление за нея. Можем да им задаваме и допълнителни въпроси, свързани с тяхното потребителско поведение или лайфстайл, за да напрупаме повече информация за това кои са те и как по-успешно да изграждаме връзката на бранда с тях.

Информацията, която получаваме от AB Brand Tracking, който е единствен по рода си инструмент на българския пазар, в комбинация с измерването на медините показатели на телевизионните кампании, както и с прилагането на някои от другите количествени и качествени методи, ни позволява да придобием по-цялостно разбиране за въздействието на телевизионната реклама върху познаваемостта на марката. Така можем да изградим най-подходящата стратегия за медийната комуникация на всеки бранд, като преценим доколко присъствието в телевизия е ефективно и как би могло да бъде.