Argent Media

Разработване на медийни стратегии и оптимизиран избор на медии

Да извлечем максимума според възможностите на вашия бюджет – това е нашата основна цел. Добрата стратегия ще донесе за вас резултати, а за нас – удовлетворение.

 

Как го правим? Формулираме целта на кампанията (в идеалния случай заедно с вас) и внимателно подбираме комуникационните канали, които ще доведат до постигането й. Анализираме предимствата на всяка медия и преценяваме тежестта й в микса, според степента на нейната “полезност”, именно за вашата кампания и вашия продукт. Защото нашата роля е не просто да разпределим бюджета, а да допринесем за развитието на вашия бизнес.

Експертизата, натрупана през близо 30-годишния ни опит на българския медиен пазар, задълбочените анализи, които разработваме на база множество пазарни данни и проучвания, специализираните инструменти за медия планиране, с които работим ежедневно, както и умението ни да погледнем на стратегията през призмата на вашия бизнес, ни прави Партньора, на когото да се доверите.

 

Планиране, координиране, управление и анализ на медийни кампании

Богатството на Аргент са хората – гордеем се с опитен екип, който притежава огромна енергия, и отлична координация. Може би не подозирате, че реализацията на една мултимедийна кампания изисква концентрираната работа на екип от поне 5 души, които в синхрон анализират, планират, осъществят и контролират отделните й части. След детайлна предварителна подготовка на кампанията и прецизна оптимизация на подбраните канали, проследяваме изпълнението й от медиите, като при нужда правим корекции в движение, за  да постигнем заложените параметри.

 

Анализи, проучвания, данни

Светът на цифрите е магия, която владеем. Тя ни дава сигурността и доказателствата, от които се нуждаем ние, като медийни специалисти и вие, като наш клиент, че вашата инвестиция ще бъде насочена правилно и ще донесе желаните резултати. Работим с огромна база източници на данни и информация, с които анализираме детайлно целеви групи, конкурентно поведение и медийни канали. Усвоили сме до съвършенство наличните на пазара инструменти, а смело разработваме свои, когато виждаме, че наличните не са достатъчни, за да отговорят на нашите и вашите въпроси. Никога не забравяме, че зад цифрите стоят истински хора, с техните предпочитания, поведенчески модели и социален статус.

 

Услуги

Стратегическо медияпланиране: анализ на целеви групи, анализ на конкурентни стратегии, подготовка на медиямикс и разпределение на бюджета с оптимизация на наситеността, изработка на времеви план на комуникацията.

Преговори и медия купуване: сключване на индивидуални сделки с медиите с цел постигане на  специални отстъпки и бонуси за максимална видимост.

Детайлно медия планиране: прецизен подбор на медийните канали, специално позициониране на излъчвания/публикации, определяне на оптималните параметри с оглед на конкретната цел на кампанията. Синхронизация на активностите в отделните медии и канали.

Заявяване, проследяване и контрол на текуща кампания, включително мониторинг и оптимизация на излъчванията в реално време.

Финансов контрол и стриктна отчетност.

Мониторинг на реализираната кампания по сертификати от медиите.

Консултиране и мониторинг на бартерни сделки.

Консултиране и/или договаряне на спонсорства и последващ мониторинг.

Анализ на потребителите: поведение, нагласи, медийно потребление, психографско профилиране.

Анализ на конкурентни марки: поведение, стил на комуникация, използвани канали, обем на инвестиции, медийни параметри.

Анализ на медийни канали: качествени параметри, съотношение цена/качество, тенденции в развитието им.

Проучвания на иновациите на пазара – нови медии, инструменти и методологии.