Argent Data

Argent Data е фокусирана в разработването на маркетингови анализи, изследвания и специализирани инструменти, които да предоставят пълно разбиране на пазарната среда, нагласите, желанията и очакванията на потребителите, така че медийната комуникация на бранда да достигне до тях по най-ефективния начин.

Ние разработваме собствени инструменти, с които да анализираме много точно целевите аудитории на клиентите ни, както и познаваемостта на марката спрямо нейните конкуренти.

Анализ на медийния пазар
• Изследване на медия поведението и потребителски навици на аудиторията
• Анализ на аудиторията на медия каналите
• Изготвяне на конкурентни анализи за всички сектори на пазара
• Медийни и потребителски анализи при разработване на рекламни стратегии
• С цел оптимизация на рекламните кампании работим и с множество външни медия доставчици, маркетинг, ПР и социологически компании.
• Проучвания на иновациите на пазара – нови медии, инструменти и методологии.

Анализ на рекламни кaмпании
• Анализи за оптимизация на стратегическо и детайлно медия планиране
• Мониторинг на рекламни кампании
• Отчети за изминали кампании и препоръки за бъдещи такива

Изпозлваме всички налични официални инструменти за изследване на медиите и рекламния пазар

• GARB – MMW5 – Изследване на телевизионната и радио аудитория, рекламен мониторинг. Единствен официален доставчик на телевизионни рейтинги.
• GWI – световен лидер в изследване на демография, медия потребление, потребителско поведение и предпочитания на специфични аудитории
• Media Research Hub – предоставя данни за обхвата на различните медии и потребителските навици на специфични аудитории
• ТАP (Target Audience Profiler) – съчетава пипълметрични данни за телевизионната аудитория с методологията на агенцията за маркетингови проучвания Прогрес Консулт. Тя разпределя потребителите в четири психографски профила, в зависимост от нагласите им да се чувстват въвлечени и нужни в общността (members), да търсят най-новото и любопитното (seekers), да отстояват личната си гледна точка и пространство (solitaries) или да получат сигурност и принадлежност (bearings). Крайният резултат е постигането на по-голяма ефективност, чрез прецизното насочване на рекламите към точната аудитория.
• AB Brand Tracking е съвместен продукт на Медийна агенция Аргент и на БлуПойнт. Инструмент, който подпомага стратегическите решения по отношение на дефинирането на рекламните бюджети.